Zaštita privatnosti kupaca

 

U potpunosti štitimo privatnost naših kupaca. Vaši podaci koje ste uneli prilikom registracije, isključivo su za našu evidenciju i ni pod kojim uslovima ih ne ustupamo trećoj strani, niti fizičkoj niti pravnoj.